Najnowsze wiadomości

18 czerwca 2024 0:41

Atrakcje dla starszych w okolicach Krakowa. Szlak Architektury Drewnianej.Setki wdzięcznych, wiekowych, drewnianych kościołów, a także inne zabytkowe budynki z drewna od dworków, przez karczmy, chałupy chłopskie, do obiektów przemysłowych, takich jak młyny, przetrwały do dzisiaj w Małopolsce. Od 2003 roku cztery z nich - we wsiach Sekowa, Binarowa, Lipnica Murowana i Dębno Podhalańskie – znajdują się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jednocześnie dziesiątki drewnianych kościołów w Małopolsce mogą się równać z wybraną czwórką.

Małopolska architektura drewniana na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Kościół św. Leonarda we wsi Lipnica Murowana, położonej około 50 km na południowy wschód od Krakowa to pierwszy zabytek z listy UNESCO. Ten skromny jednonawowy kościół z gontowym, prążkowanym dachem pochodzi z końca XV wieku. W jego wnętrzu można podziwiać głównie barokowe dekoracje, a malowidła na suficie pochodzą z XV, XVI i XVII wieku. W XVII wieku na zewnątrz umieszczono również drewniane arkady. Tradycja głosi, że kościół został zbudowany na miejscu pogańskiego przybytku wokół posągu bożka Światowita, który teraz opiera się o ołtarz Świętego Leonarda.

Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła w miejscowości Dębno Podhalańskie około 90 km na południe od Krakowa to kolejny ważny zabytek architektury drewnianej. Kościół z końca XV wieku zbudowany został z modrzewia i jodły. Posiada gontowe dachy. Sufit nawy i prezbiterium charakteryzuje się odsłoniętymi drewnianymi deskami. Dobrze zachowane, piękne obrazy z początku XVI wieku pokrywają całkowicie ściany wewnątrz świątyni. Na uwagę zasługuje scena ukrzyżowania oraz rodowy krucyfiks z końca XIV wieku. Ołtarz pochodzi z przełomu XV i XVI wieku.

Kościół pod wezwaniem św.Michała Archanioła w Kosowie, 115 km na południowy wschód od Krakowa, zbudowany został około 1500 roku. Jego ściany pokrywa gont. Wieża została dodana w 1596 roku, a arkady zewnętrzne oraz dzwonnica i kaplica po stronie północnej pochodzą z XVII wieku. Kościół posiada bogate i cenne wyposażenie z XVI i XVII wieku.

Kościół św. Filipa i Jakuba zlokalizowany jest we wsi Sekowa około 155 km na południowy wschód od Krakowa. Główna bryła kościoła została zbudowana w 1520 roku z bali modrzewiowych. Krótka wieża, dzwonnica i szerokie arkady zewnętrzne zostały do niej przymocowane w XVIII wieku. Zarówno dach kościoła, jak i ściany pokryte są gontem. Kościół przeszedł mistrzowską renowację pod koniec ubiegłego wieku. Wewnątrz, bogato rzeźbiony i malowany ołtarz uosabia późnorenesansową sztukę końca XVI wieku. Na uwagę zasługuje późnogotycka chrzcielnica z kamienia pochodząca z 1522 roku.

Szlak Architektury Drewnianej przez region małopolski

Pamiętając o wartości drewnianej architektury w województwie małopolskim, stworzono specjalną trasę, na której znajdują się ciekawe zabytkowe budynki z drewna. W rezultacie Szlak Architektury Drewnianej przemierza region przez ponad 1500 km, łącząc 248 obiektów - pojedyncze budynki i kompleksy - w tym cztery kościoły wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są one specjalnie oznaczone przez znaki drogowe.